Tüm Haşere İlaçlarında 1500.₺ Üzerine Ücretsiz Kargo | Stoktan Aynı Gün Kargoya Verilir | Haşere İlaçlarında %30'a Varan İndirimler | Sipariş Verin Haşerelerden Kurtulun!..

ÜRÜN FİLTRELE
96 Ürün Bulundu

Fare Zehirleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Etkili ve başarılı bir fare ilaçlaması için fare türleri, fare yemi biçimleri, hangi fare türleri için hangi fare yemleri daha verimli sonuç verir benzeri tüm soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Mum Blok Fare Yemleri

Mum Blok Fare Yemleri, Profesyonel Fare İlaçlama Hizmetlerinde de kullanılan yemlerdir. Çoğunlukla 'Tek doz' özelliğine sahip bu sebeple farelerin ölümcül dozajı alması için tek bir ısırık almalarının yeterli olduğu nitelikli yemlerdendir. İçerdikleri aktif maddeler itibarıyla tek bir fare öldürmek yerine ortamdaki fare popülasyonunu tüketmeye yönelik çalışırlar. Zira bir mekanda bir fare görüyorsanız kuvvetle muhtemel o civarda bir fare klanı veya ailesi mevcut demektir. Bu durum farelerin sosyal bir yaşam tarzını bir tür güvenlik içgüdüsü ile tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır.

Mum blok fare zehirleri genellikle 10-20 gramlık küpler şeklinde ve içerdikleri fareyi cezbedici gıda katkıları, çekici feromonlar ve çekici ajanlara bağlı olarak muhtelif renklerde olabilmektedir.Eğer özel bir ibare yok ise, genellikle tüm mum blok yemler tüm fare türleri için etkili olacaktır. Ancak, bazı durumlarda çevredeki farelerin türleri ve yaşam tarzları, alışkanlıklarına bağlı olarak, bir kısım mum blok yemin diğerlerine nisbetle daha verimli olduğu görülebilir. Bu durumun sebebi, mum blok yemlerde bulunan öldürücü aktif madde değil, çekici gıda feromon vb ajanların o türe daha cazip gelmesidir. Fareler gıda olabilecek hemen her şeyi yerler. Dolayısıyla çok defa bu fare türü ve gıda ilişkisi sorun çıkarmaz. Ancak Haşere Market olarak saha fare ilaçlamalarında bazen farelerin tür ve davranışlarının yem tercihini etkilediğini görmekteyiz.

Haşere Market olarak, ürün açıklamalarında ürünleri bazı fare türlerine göre ayrıca tavsiye etmeyi uygun bulduk.

Pasta Fare Zehirleri Hakkında

Pasta form fare zehirleri mum blok fare zehirleri ile hemen hemen aynı içeriğe sahiptirler. Temel farklılık formundadır. Pasta yemler daha yumuşak ve genellikle bir film şase içindedirler. Bu onların mum blok yemlere göre suya daha dayanıklı olamalarını sağlamaktadır. Bu sebeple ıslanma tehlikesi olan yerlerde pasta fare yemleri tercih edilmelidir.

Pasta yem mi, mum blok yem mi daha iyidir? Her iki yeme dair izahlarımızdan da görüleceği üzre bu sağlıklı bir soru değildir. Fare zehiri biçimleri kullanım yerlerine ve ihtiyaçlara göre ayrılmaktadır. Birinin diğerinden daha iyi olması ancak kullanılacak yer ve fare türüne göre değişebilir. Ancak yine de ortalama bir kullanıcı için pasta fare zehirlerinin mum blok, pelet, badem, buğday vb fare yemlerinden daha iş görücü olacağını söyleyebiliriz.

Pasta fare zehirleri film şaseler içinde (şeker gibi şeffaf kılıflarda) kullanıma hazır gelirler. Bu şaselerinden çıkarmadan fare sorunu olan alanda, fare hareket güzergahlarında bulunan gizli bölgelere konularak kullanılabilir. Pasta fare yemleri ambalaj biçimleri ne olursa olsun, genellikle 10 gramlık şaselerdedirler.

Dİkkat edilmesi gereken hususlardan biri, mekanda yeterli miktarda yem kullanmış olmaktır. Çevrel şartlar, fare popülasyon miktarı vb durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterse de, diyebiliriz ki, ortalama her 100 metrekare alan için 100 gram (10 adet şase) pasta fare zehiri kullanmak iyi bir uygulama olacaktır.

Pelet | Buğday | Badem Fare Zehirleri

Pelet Fare Zehirleri hayvan küspe yemleri gibi, pelet formdadırlar. Uygulanacak noktaya pelet yığın öbekleri halinde konulurlar. Fare yem istasyonlarında pelet yemler için ayrılmış haznelere de doldurulabilirler. Suya son derece dayanıksızlardır. Ancak gıda siloları civarlarında, tarlalarda vb alanlarda biçim itibarıyla buradaki fare türlerini cezbetmektedirler.

Buğday Fare yemleri bildiğimiz en eski yem formudur. Buğdaya emdirilmiş fare öldürücü zehir, aktif maddelerinden ibarettir. Yine pelet yemler gibi, buğday öbek yığınları halinde fare hareket ve gizlenme güzergahlarına uygulanır. Hem pelet ve hem de buğday yemleri teker teker etrafa saçarak kullanmayın. Unutmayın ki fareler tavuk değildirler; bu saçılan yemleri toplamazlar. Yemi öbekler (kum tepecikleri gibi) hazır bulmak isterler.

Badem fare zehirleri adından da anlaşılacağı üzere badem formundadırlar. Temelde mum blok fare zehirleri ile aynı niteliktedirler. Ancak badem yemler 4-5 gramlık daha minik biçimdedirler. Diğer tüm nitelikleri mum blok fare zehirleri ile aynıdır diyebiliriz.

Fare Türleri Nelerdir?

Fare, kemiriciler (Rodentia) takımından bir sıçangil cinsi.Belirli bir taksonomik gruba karşılık gelmeyen "fare" adı, bilimsel adlandırmada özellikle Mus cinsi için kullanılır. Bununla birlikte Muridae familyasının Rattus cinsini oluşturan ve halk arasında lağım faresi ya da keme olarak da bilinen kemiricilere sıçan denilir. Cricetidae familyasının Microtus cinsini oluşturan ve tarla faresi olarak da bilinen kemiriciler ise fare türü değildir.

Dünyada bizim halk lisanında bildiğimiz 'fare' tanımına giren yaklaşık 50 civarında fare türü mevcuttur. Ancak sosyal hayatımızda ve ülkemizde karşılaştığımız fareleri biz genellikle farklı bir sınıflandırmayla ifade etmekteyiz. Bunlardan ülkemizde en yaygın olan türleri ise; ev faresi (fındık faresi), lağım faresi (sıçan), çatı faresi, tarla faresi, hamster türleridir.Şehir veya kır alanlarında hayatımızda karşılaştığımız, ayrıca yaşam kalitemize etki eden fare türleri genellikle bu sınırlar içinde kalmaktadır.Ayrıca yukarıdaki türlere yöresel olarak keme, jardon vb isimlerde verilmektedir.

Üretilen fare zehirleri ise genellikle bu türleri berteraf etmeye yöneliktir.

Fare İlaçlaması Nasıl Yapılmalıdır?

İyi ve etkili bir fare ilaçlaması nasıl olmalıdır? Öncelikle fare sorunu olan mekan bilgileri ile başlamak en doğrusudur. Ev benzeri basit bir fare sorunu olan mekan söz konusu ise, çok defa 100 gramlık mini ambalajlardaki fare yemleri işimizi görmeye yetecektir. Ancak yine de çevrede fazlaca fare varsa uygulamada daha fazla yem kullanmak gerekebilir. Bir mekanda bir tane fare görüyor olabilirsiniz veya böyle düşünüyor olabilirsiniz, böyle de olabilir. Ancak farelerin klan veya grup halinde yaşamaya meyyal yaşam tarzları itibarıyla, bir yerde bir fare görüyorsanız o bölgede bir klan veya yaklaşık 5-12 fare olma ihtimalini gözden uzak tutmamak gerekebilir. Üstelik fareler ve özellikle aynı klandaki fareler birbirlerine benzerler. Dolayısıyla mekanda birden fazla fare olmasına rağmen siz hep aynı fareyi gördüğünüzü ve mekanda bir adet fare olduğunu zannediyor olabilirsiniz.

Daha büyük alanlar için daha büyük ambalajda fare yemleri alabilirsiniz. Fare sorununun kronik olduğu alanlar için 5 ve 10 kg!lık ambalajlarda yem almak uygulamayı tasarruflu hale getirecektir. Fare hareketi görülen alanlarda özellikle fare hareket güzergahlarında (bu güzergahları fare dışkılarını gözlemleyerek tespit edebilirsiniz) gizli bölgelere yemleri koyunuz. Eğer bahçe veya hayvan barınakları gibi hedef dışı canlıların (köpek vb) yeme ulaşmasını engellemek istiyorsanız fare yemlerini bu iş için üretilmiş fare yem istasyonları içinde kullanabilirsiniz.

Koyduğunuz yemler fareler tarafından yeniliyor ve bitiyor olmasına rağmen fare görmeye devam ediyor olmanızın sebebi mekanınızda 'ölümsüz fare' olması değil, koyduğunuz yemi bir veya bir kaç farenin tüketmiş olmasına rağmen diğer farelere yem kalmamış olmasıdır. Biten yemlerin yerine yenilerini koyun.

Hangi Tür Fare İçin Hangi Tür Fare Zehiri Kullanmalıdır?

Hemen hemen tüm fare türleri her türlü gıdayı tüketirler. Ancak enerjisi yüksek gıdaları daha çok sevdikleri ortadadır. Diğer yandan Haşere Market'te bulunan hemen tüm profesyonel fare zehirleri tüm fare türleri için etkili etken öldürücü maddelerle üretilmektedir. Yani öldürücülükle ilgili aktif maddeler açısından üzerinde düşünülecek pek bir şey yoktur. Asıl sorun yemi farelere yedirebilmekle ilgilidir. Üretici firmalar profesyonel yemlere feromonlar, yüksek enerjili gıda katkıları ve çekici ajanlar koyarak, yemleri fareler açısından cezbedici hale getirmeyi hedeflerler.

Dolayısıyla çok defa mum blok, pasta, pelet, badem fare zehiri formlarından hemen hepsi tüm fare türlerinde işinizi görecektir. Buğday yem belirli şartlar dışında, diğer yem biçimlerine göre daha zayıf kalmaktadır. Ancak, fareler yaşam tarzları ve türlerine bağlı gıda ve davranış alışkanlıkları sebebiyle türlere göre de yem tercih edebilmektedir. Genel bir gözlem olarak, Lağım fareleri ve fındık fareleri pasta form fare yemlerini diğerlerine göre daha fazla tercih etmektedirler. Tarla ve Çatı fareleri mum blok yemleri ve pelet yemleri daha yatkın olarak tercih etmektedirler.

Haşere Market olarak saha ve uygulama tecrübelerine bağlı olarak, sitemizde satılan fare zehirlerinin açıklama kısımlarında yemin başarısı, hangi türler tarafından daha çok tercih edildiği vb hususlara dair gözlem ve tavsiyelerimizi sizlerle paylaşmaktayız. Ayrıca sitemizde fare zehirlerini tercih eden türler açısından kategorize edilmiş olarak bulacaksınız. Dilerseniz bu tavsiyelerimize göre hangi yemi alacağınıza karar verebilirsiniz.

Mekan ve Çevre Şartlarına Göre Hangi Fare Zehirini Kullanmalıyız?

Ev, işyeri depo vb kapalı bir alanda özellikle bir nem su teması vb problem yok ise, mum blok, pasta, pelet vb tüm yemler kullanılabilir. Ancak bir su teması söz konusu ise, öncelikle pelet ve buğday yemler bizim için kullanışlı olmaktan çıkacaktır. Ardından mum blok yemi de eleyebiliriz. Geriye Pasta fare yemleri kalır ki, bu yemler, pasta fare zehirleri bölümünde açıkladığımız gibi bir film şase içinde olmaları sebebiyle suya dayanıklıdırlar. Böylece Pasta yemler sıvı teması olacak yerlerde kullanılabilir olmak yanında bizzat kanalizasyon, foseptik kuyularında kullanılan yem çeşitleridir.

Açık alanlarda fare zehirlerini hem çevre şartlarından korumak ve hemde hedef dışı canlılardan uzak tutmak için fare yem istasyonları içine koyarak kullanmak gereklidir.

Fare türleri açısından emin olamadığımız açık veya kapalı büyük alanlarda tavsiyemiz. Tek bir form yemden çok müktarda almak yerine, alım miktarımızı ikiye veya üçe bölüp üç farklı formdan yine toplam miktar kadar alarak mekana bu yemleri karışık olarak uygulamaktır.

 

Fare Zehirleri

51,00 TL

3.600,00 TL

315,00 TL

1.910,00 TL

48,00 TL

52,50 TL

57,15 TL

142,50 TL

57,00 TL

507,00 TL

847,50 TL

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et