Tüm Haşere İlaçlarında 1500₺ Üzerine Ücretsiz kargo | Stoktan Aynı Gün Kargoya Verilir | Haşere İlaçlarında %30'a Varan İndirimler | Sipariş Verin Haşerelerden Kurtulun! | Böcek İlacı, Fare Zehiri, Haşere İlacı İnternetten Veya Mağazadan Alınır, Ama Mutlaka Haşere Market'ten Alınır!.. | Haşere Market; Haşere Mücadele Uzmanı. | 25 Yıllık Malzeme ve Saha Tecrübemizle Hizmetinizdeyiz. |

Üyelik Aydınlatma Metni

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.haseremarket.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Aşık Veysel mah Süleyman Demirel cad Sunflower AVM 13/3 Esenyurt İstanbul adresinde mukim HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA (Bundan böyle satıcı olarak anılacaktır).

b) www.haseremarket.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’nın sahip olduğu internet sitesi www.haseremarket.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.haseremarket.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www.haseremarket.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.haseremarket.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.haseremarket.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.haseremarket.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.haseremarket.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMAdan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.haseremarket.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA tarafından www.haseremarket.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMAya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA ve HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA www.haseremarket.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.haseremarket.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.haseremarket.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. HAŞERE MARKET ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ PAZARLAMA üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et